wtorek, 26 kwietnia 2016

Wdzięczność – update 2015

Z protokołu oględzin zapisu monitoringu:
„W godz. 2:12:57 na nagraniu pojawia się sylwetka osoby – mężczyzny – ubrany na ciemno – brak możliwości określenia szczegółów sylwetki. Mężczyzna podchodzi od frontu pomnika, kuca przed nim, jest skierowany tyłem do kamery, w godz. 2:13:37 nagrania mężczyzna wstaje, widać, iż trzyma w ręku dwa przedmioty koloru jasnego w formie prostokąta – jeden z nich to torba, z której mężczyzna coś wyciąga, a następnie zakłada na plecy, mężczyzna przemieścił się stopień wyżej, następnie mężczyzna ponownie kuca i wyciąga jasny prostokątny przedmiot znacznych rozmiarów przypominający kartkę papieru. Następnie w godz. 2:14:07 mężczyzna przenosi się stopień wyżej, stoi przed kolumną pomnika, przykłada do jego ściany kartkę, którą trzyma w ręku – przytrzymuje lewą ręką, natomiast prawą wykonuje ruchy jakby odrysowania. Następnie po chwili opuszcza szablon, zabiera go i przechodzi na przeciwną ścianę pomnika w taki sposób, że nie obejmuje go przedmiotowe nagranie. W godz. 2:15:14...”.

Postawienie zarzutu o znieważenie pomnika poprzez naniesienie na nim za pomocą wcześniej przygotowanego szablonu oraz farby w sprayu napisów o treści „Donieck 28 VIII 2014” i „Ługańsk 28 VIII 2014”.

Z protokołu przesłuchania policjantów, którzy dokonali aresztowania 26 kwietnia:
Mężczyzna oświadczył, iż chciał nanieść na pomnik poprawne dane”*


Z protokołu przesłuchania podejrzanego o popełnienie przestępstwa, 27 kwietnia:
„Przyznaję się do pomalowania przedmiotowego pomnika, ale nie jego znieważenia (…). W przygotowaniach kierowałem się estetyką pomnika i odpowiednio dobrałem kolor** i czcionkę***, aby współgrało to z innymi napisami na pomniku, a nie szpeciło go. Moje działanie nie było podyktowane przynależnością do jakiegokolwiek ugrupowania, miało jedynie charakter happeningu artystycznego, była to moja inicjatywa, nikt nie zlecał mi tego działania. Chodziło o zwrócenie uwagi na funkcję, jaką w dzisiejszych czasach pełnią takie pomniki w przestrzeni miasta i związek ich ze skomplikowaną sytuacją jednostki i zbiorowości na świecie”.

Z postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, V Wydział Karny z dn. 18 maja:
„Wątpliwości Sądu budzi zakwalifikowanie zachowania jako przestępstwa z art. 261 kk, gdyż napisy naniesione na pomniku przez Michała Boruna nie mają charakteru znieważającego, a jedynie są stwierdzeniem ostatnio zaistniałych zdarzeń. Nie stanowi zniewagi dla Armii Czerwonej stwierdzenie faktu, że Armia Rosyjska będąca jej spadkobierczynią posiada siłę bojową umożliwiającą jej zdobywanie współcześnie kolejnych miast podobnie jak uczyniła to Armia Czerwona, zdobywając z rąk niemieckich w dniu 26 kwietnia 1945 roku Szczecin. Ponadto nawet w przypadku zaakceptowania tak ustalonej kwalifikacji prawnej należy zastanowić się, czy popełniony czyn charakteryzuje się stopniem społecznej szkodliwości wyższym niż znikomy, mając na uwadze, iż napisy uczynione zostały w związku z ostatnimi wydarzeniami na Wschodzie Europy (wojna na Ukrainie) potępionymi przez Polskę, a same w sobie w żaden sposób nie burzą estetyki pomnika wzniesionego w epoce stalinowskiej PRL-u”.


* Oryginalna lista miast na pomniku: Tolkmicko, Gdańsk, Ustka 9 III 1945, Szczecin 26 IV 1945, Lenino, Elbląg 16 II 1945, Gdynia 28 III 1945, Kołobrzeg 18 III 1945.
** Spray: Molotow Premium 187 Espresso
*** Czcionka Stencil Army WW 1 (darmowa do użytku niekomercyjnego)

Media: Radio Szczecin (1) | Radio Szczecin (2) | Interia | RMF | Galeria zdjęć (fot. Ł. Szełemej)