czwartek, 15 sierpnia 2013

4. Plac Orła Białego

Szczecińskie miejsca z duszą: Plac Orła Białego

Szczecin od dawna nie ma jednego centrum: życie w kolejnych epokach koncentrowało się w różnych miejscach. Ten plac, ówczesny Rynek Koński, stał się w XVIII w. reprezentacyjnym centrum Szczecina, i to z tego okresu pochodzi jego monumentalna zabudowa. Pałace te zamieszkiwali przedstawiciele uznanych rodów Europy: tu dorastały matki trzech kolejnych rosyjskich carów. Dziś z Akademią Sztuki w Pałacu pod Globusem, galeriami i kawiarniami plac ponownie sięga po tytuł primus inter pares. Najbliżej stąd do wszystkich atrakcji dawnego miasta.