środa, 26 kwietnia 2006

O stosowności używania niemieckich nazw miejscowości w informacji turystycznej Pomorza Zachodniego

Zeszyty Naukowe Nr 429
Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7
Szczecin 2007