czwartek, 30 września 2004

Wstęp Marszałka do folderu promocyjnego województwa (projekt)

Z oddali region jak każdy inny. W zbliżeniu ludzie jak na całym świecie. Jednak gdzieś pomiędzy tymi dwiema skrajnościami tkwi istota województwa zachodniopomorskiego, regionu unikalnego i na pewno wartego poznania. Położenie przy traktach komunikacyjnych to walor aktywizujący gospodarkę. Aktywna gospodarka to także przemysł, a ten wymaga szczególnej odpowiedzialności za środowisko naturalne. Nieskażona przyroda to dla turystów jedna z głównych zachęt do odwiedzenia regionu. Poza tym do odwiedzin skłaniają także liczne świadectwa jego dziejów, choć burzliwych, to kształtujących nasze kulturowe zachowania. Świadomość historii tej ziemi, a także świadomość losów ludzi, którzy ją dzisiaj zamieszkują, buduje wizerunek regionu otwartego i tolerancyjnego. Wartości, którymi się kierujemy, są podstawą dla odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa, którego młodzież jest na najlepszej drodze, by uczynić ze swojej małej ojczyzny krainę, jaką dotąd jeszcze nigdy nie była: stabilniejszą niż kiedykolwiek, rozwiniętą i piękną. Bo czymże byłoby piękno ziemi bez piękna w jej mieszkańcach? Tutaj mamy to połączenie.

Zapraszam Państwa w podróż po tym, co w naszym regionie jest ważne i istotne. Następne strony prezentują tematy od ogólnych, wielkich i oddalonych, po najdrobniejsze, bliskie i osobiste. Ufam, że pozwoli to Państwu „wniknąć” w głębię Zachodniopomorskiego i nawiązać z nim szczególną więź.